Wat Songmettawanaram - Banner
ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

 

เมนูเว็บไซต์

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

จิตตนคร
     อธิบายถึงความสำคัญของจิตหรือใจที่มีต่อความสุข และความทุกข์ในชีวิตของคน โดยนำเอาเรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคคลาธิษฐาน ด้วยการใช้ถ้อยคำง่ายๆ
พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ลองมองความตาย ด้วยสายตาของปราชญ์สิ แล้วเราจะพบว่า ความตายกำลังสอนให้เรา เพียรทำวันนี้ให้ดีที่สุด

►ประวัติวัด “ ธุดงคสถานเขาพระครูโสภิตมงคลการ ”(ก่อนจะมาเป็น วัดทรงเมตตาวนาราม)

ลักษณะทำเล

    ธุดงคสถานเขาพระครูโสภิตมงคลการ  ตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข ๓๓๒ ประมาณ ๑ กิโลเมตร และห่างจากถนนสุขุมวิท ( ทางหลวงหมายเลข ๓ ) ประมาณ ๕ กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  บริเวณนี้เป็นที่ราบสูงอยู่ติดกับเขาเป้า ซึ่งอยู่ด้านปลายของเทือกเขากระทิง เดิมเต็มไปด้วยสวนมะพร้าวอันสมบูรณ์ มีธรรมชาติร่มรื่นคละด้วยต้นไม้ใหญ่หลายหลาก ต่อมาธรรมชาติเหล่านั้นก็แห้งแล้งเพิ่มขึ้นอย่างน่าเสียดาย เนื่องด้วยการตัดไม้ใหญ่ตลอดจนการทำไร่มันเลื่อนลอย ที่ทำให้หน้าดินโดนชะล้างความสมบูรณ์ของปุ๋ยธรรมชาติไปตามสำดับ

    ด้านทิศตะวันออกของเขาเป้า ได้มีชายสูงอายุชื่อ “ ชิ้น ” ครอบครองที่ดินประมาณ ๒๖ ไร่ ( หลักฐานเอกสารเป็น นส ๓ ก ) นานนับ ๒๐ ปีเขาได้ใช้ที่ดินเพียงแต่ให้เช่าทำไร่มันเพียงอย่างเดียว จนถึง ปี ๒๕๓๒ จึงได้ตกลงขายที่แปลงนี้ให้กับ เรือเอกวันชัย ทรงเมตตา ซึ่งกำลังแสวงหาสถานที่เหมาะสมสำหรับเปลี่ยนย้ายที่ดินมรดก จากที่ราบลุ่มในอำเภอบางพลี มาเป็นสถานที่ซึ่งสอดคล้องในการรับราชการทหารเรือที่สัตหีบ และแสวงหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สงบร่มรื่น

►ความเป็นมาของชื่อ “ ธุดงคสถานเขาพระครูโสภิตมงคลการ ”

    หลังที่ได้ซื้อที่แปลงนี้แล้ว ก็ได้เริ่มปลูกกระท่อมด้านล่างให้พออยู่พักอาศัยได้ ในการนี้บิดามารดาของ   เรือเอกวันชัย   ทรงเมตตา  ได้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาที่ดินบริเวณนี้  ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่ปฏิบัติธรรม  เนื่องจากที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับเนินเขา   มีความสงบสงัดอยู่ห่างจากหมู่บ้าน  และมีอากาศดี  และได้พยายามนิมนต์พระภิกษุมาชมสถานที่แห่งนี้   แต่ก็หาได้มีพระภิกษุเกิดความสนใจหรือมีเวลาที่จะดำเนินการตามความปรารถนาอย่างจริงจังไม่

    เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานถึงปี  พ.ศ. ๒๕๓๔   อาจารย์วันดี  เผือกบางนา ซึ่งเป็นมารดาของ เรือเอกวันชัย  ทรงเมตตา ได้เข้าไปช่วยจัดงานวิปัสสนาประจำปีหลายครั้งที่  วัดมงคลโสภิต ( วัดต้นสน ) อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีพระครูโสภิตมงคลการเป็นเจ้าอาวาส จนเป็นที่คุ้นกันดี  พระครูโสภิตมงคลการได้รับทราบความปรารถนาอันนี้แล้ว   ต่อมาไม่นานก็ได้เดินทางมาเยือนสถานที่พร้อมกันกับการนำพระพุทธโสธรมาประดิษฐานครั้งแรก พระครูโสภิตมงคลการได้ดำริว่า จะทำสถานที่แห่งนี้ให้รื่นรมย์น่าอยู่ เพื่อพระธุดงค์ผ่านไปมา ก็สามารถแวะพักอาศัย และอยู่บำเพ็ญสมาธิ ณ สถานที่แห่งนี้ได้นานตามที่ต้องการโดยไม่มีความกังวลใด ๆ นับแต่นั้นมาด้วยบารมีของพระครูโสภิตมงคลการ ก็ดลใจให้ผู้มีจิตศรัทธาเกิดความเลื่อมใส   ร่วมใจกันสร้างกุฎิ  ศาลา  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จนได้สถานที่ซึ่งสามารถให้ความสะดวกในการปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์ในระดับหนึ่  ในการนี้  เรือเอกวันชัย  ทรงเมตตา ได้ตกลงมอบที่ดินให้ พระครูโสภิตมงคลการ ประมาณ ๖ ไร่ สำหรับการก่อสร้างและพัฒนาเพื่อเป็นการระลึกถึงบารมีของพระครูโสภิตมงคลการ จึงได้ขนานนามชั่วคราวสถานที่แห่งนี้ว่า “ ธุดงคสถานเขาพระครูโสภิตมงคลการ ”

ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

 

เมนูเว็บไซต์

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

จิตตนคร
     อธิบายถึงความสำคัญของจิตหรือใจที่มีต่อความสุข และความทุกข์ในชีวิตของคน โดยนำเอาเรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคคลาธิษฐาน ด้วยการใช้ถ้อยคำง่ายๆ
พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวรฯ