Wat Songmettawanaram - Banner
ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

 

เมนูเว็บไซต์

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

จิตตนคร
     อธิบายถึงความสำคัญของจิตหรือใจที่มีต่อความสุข และความทุกข์ในชีวิตของคน โดยนำเอาเรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคคลาธิษฐาน ด้วยการใช้ถ้อยคำง่ายๆ
พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ลองมองความตาย ด้วยสายตาของปราชญ์สิ แล้วเราจะพบว่า ความตายกำลังสอนให้เรา เพียรทำวันนี้ให้ดีที่สุด

นาวาเอกวันชัย ทรงเมตตา

►ประวัติย่อผู้ขอสร้างวัด

    นาวาเอก วันชัย  ทรงเมตตา กำเนิด ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๔ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นามสกุลเดิม  “ เผือกบางนา ”  ในวัยเด็กเล่าเรียนชั้นประถมศึกษาที่  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์  จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยฝากตัวไว้กับพระเทพกิตติวุฒโฑ ศึกษาวิชาในด้านสายธรรม และสายสามัญ ติดตามรับใช้พระเทพกิตติวุฒโท เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลานานถึง  ๖  ปี  ณ สถานจิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี นับเป็นศิษย์รุ่นที่ ๕ ซึ่งเข้าในปี ๒๕๑๔ ของจิตตภาวัน ในระหว่างนี้สอบได้ นักธรรมเอก และมัชฌิมอภิธรรมิกตรี

    ต่อมาได้ลาสิกขาบทเพื่อออกมาเรียนหลักสูตรมัธยมต้นที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ตำบลบางพระ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช จนจบชั้นมัธยมศึกษา จึงเดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและก็ประสบความสำเร็จ สอบได้ตามประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในปี ๒๕๒๑ เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารอยู่ ๒ ปี จึงเลือกเหล่าสมัครเป็นทหารเรือในโรงเรียนนายเรือ  สมุทรปราการ จากการเป็นนักเรียนนายเรือในปีแรกก็ได้คะแนนเรียนดีมาเป็นอันดับ ๑ จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนไปศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือเฟลนสเบอร์กของประเทศเยอรมนี และต่อสาขาวิศวกรรมอาวุธ ในมหาวิทยาลัยทหารมิวนิค ใช้เวลาศึกษานานร่วม ๗ ปี จนสำเร็จตามหลักสูตรทำวิทยานิพนธ์ในเรื่อง “ สร้างซอฟต์แวร์ใช้ในห้องแลบบับบิสติก ”ได้รับเกรดในประเภทดีมากจากศาสตราจารย์ลอเรนซ์

    เมื่อสำเร็จการศึกษา  กลับมารับราชการครั้งประจำที่กรรมสรรพาวุธทหารเรือ สัตหีบ และได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับอาวุธนำวิถีทันสมัยเช่น แอสปีเด้ และฮาร์พูน ในปีที่กองทัพเรือจัดซื้อระบบอาวุธจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีโอกาสได้รับการพิจารณาส่งตัวไปศึกษาดูงานด้านจรวด ซี ๘๑๐ ที่กรุงปักกิ่งนาน ๖ เดือน ซึ่งนับว่าเป็นทหารเรือไทยที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านจรวดจากคนจีนนานที่สุด หลังจากที่ต้องเข้าเรียนเพิ่มพูนวิชาตามแนวทางการรับราชการของกองทัพเรือก็ได้ย้ายเข้ามารับราชการอยูในกรุงเทพ ฯ บริเวณพระราชวังเดิมธนบุรี จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการบรรจุให้ไปอยู่ที่สัตหีบอีกเลย ในระหว่างนี้ก็ได้เข้าศึกษาต่อภาคพิเศษนอกเวลาราชการ  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับปริญญาโท สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ๒๕๔๐ ส่วนการศึกษาต่างประเทศนั้นได้มีโอกาสไปศึกษา  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือที่เยอรมันนีอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน หลังจากที่ผ่านหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ พุทธมณฑล ( หลักสูตร ๑ ปี ) และสอบได้คะแนนดีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

    ได้รับพระราชทานนามสกุล “ ทรงเมตตา ” ( นามพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ) เมื่อ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ โดยมี ร้อยตำรวจโท สุวิระ  เผือกบางนา เป็นตัวแทนขอพระราชทาน ปัจจุบัน นาวาโทวันชัย  ทรงเมตตา ได้สมรสกับ นางจิรารักษ์  นวลงาม มีบุตรี ๑ คน และรับราชการอยู่ที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในตำแหน่ง อาจารย์กองวิชาสงครามทางเรือและวิชาทหาร  

ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

 

เมนูเว็บไซต์

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

จิตตนคร
     อธิบายถึงความสำคัญของจิตหรือใจที่มีต่อความสุข และความทุกข์ในชีวิตของคน โดยนำเอาเรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคคลาธิษฐาน ด้วยการใช้ถ้อยคำง่ายๆ
พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวรฯ